Ravelli Hermetic System

Det avancerede teknologisk system RHS er designet til at trække luft til forbrændingen direkte udefra gennem koaksiale rør. Denne særlige kanal har den funktion at fordrive røgen og samtidig trække luft ind udefra. Takket være RHS opnås vigtige fordele på flere punkter:

  • Forbedret komfort - Ovnen bruger ilt udefra uden at tage ilt fra det interne miljø - Det er ikke nødvendigt med  ventilation til ovnen i rummet - Temperaturen forbliver konstant og afbalanceret, fordi der er tilgang af kold ekstern luft.
  • Større besparelser - Energitabet elimineres og takket være det koaksiale rør genvindes selv varmen fra udstødningsgassen, som udnyttes til at opvarme forbrændingsluften - Forbrændingen giver det maksimale udbytte, takket være det hermetisk lukkede forbrændingssystem der giver et lavere brændstofforbrug.

Renere luft, et bedre indeklima.

Forseglet brændkammer for passivhuse. Luft til forbrændingen ved eksternt indtag bruger ikke luft fra husets indeklima.